استفاده از RequiredFieldValidator برای بررسی خالی بودن بودن فیلد در Asp.net

استفاده از RequiredFieldValidator برای بررسی خالی بودن بودن فیلد در Asp.net

در این مقاله استفاده از RequiredFieldValidator برای خالی بودن فیلد در Asp.net را با هم بررسی میکنیم

برای این منظور ابتدا یک Textbox  به پروژه خودمان اضافه می کنیم :

سپس یک  RequiredFieldValidator  به پروژه اضافه میکنیم :

حال توجه داشته باشید که در RequiredFieldValidator   بایستی ConterolToValidate را برابر نام کنترلی قرار دهید که میخواهید مقدار آن بررسی شود و همچنین در Text پیغامی را که میخواهید ظاهر شود وارد می کنید همانند کد فوق و در نهایت کد شما به صورت ذیل خواهد بود :

توجه کنید که برای بررسی معتبر بودن فرم صفحه خود در Code Behind از قطعه کد ذیل استفاده کنید :

در ضمن ما از  ValidationGroup برای گروه بندی کنترل ها استفاده کردیم . در واقع زمانی که شما در فرم تان چند button داشته باشید و فقط یک Button را بخواهید برای بررسی فرم استفاده کنید این گزینه به کمک شما می آید فقط کافی است همانطور که در کد های بالا ValidationGroup=Errors قرار داده شده شما هم در Button مربوطه این گزینه رو اضافه کنید :


 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.