نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013
برای نصب Report Server بایستی بر روی سروری که دیتابیس Report Server قرار دارد دو Feature ذیل نصب شود که این سرویس ها را می توانید با استفاده از فایل Setup نرم افزار Microsoft Sql Server 2012 نصب کنید :

ولی بر روی سرور شیرپوینت تنها Feature ذیل الزامی است :

و در نهایت برای فعال سازی سرویس Reporting Service بر روی سرور شیرپوینت با استفاده از Sharepoint PowerShell(البته دقت کنید Run As Administrator اجرا کنید) :

حال بایستی به مسیر ذیل رفته و یک SQL Server Reporting Service Service Application ایجاد کنید و تنظیمات مورد نیازتان را وارد کنید :
Central Administration  -> Manage Service Application -> New

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.