نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013
نوشته

نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013

نصب و راه اندازی Reporting Service بر روی Sharepoint 2013 برای نصب Report Server بایستی بر روی سروری که دیتابیس Report Server قرار دارد دو Feature ذیل نصب شود که این سرویس ها را می توانید با استفاده از فایل Setup نرم افزار Microsoft Sql Server 2012 نصب کنید : [crayon-5dcca0d093ca7350186015/] ولی بر روی سرور شیرپوینت تنها...

تغییر Branding-text در Sharepoint
نوشته

تغییر Branding-text در Sharepoint

در این مقاله نحوه تغییر Branding-text در Sharepoint را آموزش می دهیم. برای اینکار کافی است کد زیر را در Sharepoint Power Shell وارد کنید،به جای http://tozit-sp:2015 ،آدرس سایت شیرپوینتی خود را وارد کنید : [crayon-5dcca0d094a81274182660/]  

انتقال یک سایت کالکشن به Web Application دیگر در شیرپوینت
نوشته

انتقال یک سایت کالکشن به Web Application دیگر در شیرپوینت

در این مقاله محوه انتقال یک سایت کالکشن به Web Application دیگر را شرح می دهم برای این منظور شما بایستی از سایت کالکشن مبدا ابتدا Backup بگیرید توسط دستور ذیل در Sharepoint Power Shell : [crayon-5dcca0d094ead118714897/] سپس پس از ساخت Web Application جدیدتون در Central Admin به کمک  دستور ذیل در Sharepoint Power Shell...