بخش اول – تعریف اسکرام و کاربردهای آن
نوشته

بخش اول – تعریف اسکرام و کاربردهای آن

تعریف اسکرام چارچوبی که در آن افراد می توانند به مشکلات پیچیده تطبیقی بپردازند ، در حالی که محصولاتی خلاقانه و مفید با بالاترین ارزش ممکن ارائه دهند. اسکرام : سبک وزن درک آن ساده دشوار برای مدیر Scrum یک چارچوب فرایندی است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ برای مدیریت کار روی محصولات پیچیده استفاده شده...