سامانه جامع توسعه کسب و کار
Project

سامانه جامع توسعه کسب و کار

سامانه جامع کسب و کار امکانات ذیل را در اختیار کاربران خود قرار می دهد : امکان ثبت و مدیریت تغییرات سازمان ها امکان ثبت و مدیریت طرح ها و پروژه ها امکان ثبت مدیریت اشخاص حقیقی مرتبط امکان ثبت و مدیریت اقدامات صورت گرفته امکان ثبت و مدیریت مناقصه ها امکان احرار هویت سازمانی(اتصال...

نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان
Project

نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان

نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان امکاناتی به طور کلی امکاناتی همچون مدیریت امور مهمانسراها ، امور بلیط ، آژانس ، رزرو غذا و … را در اختیار کارکنان سازمان جهت سهولت و یکپارچه سازی انجام می دهد.به فراخور نیاز سازمان فرآیند هایی در این پروژه پیاده سازی شده است.