پرتال سازمانی OICO
Project

پرتال سازمانی OICO

منظور از پورتال یا همان درگاه (درگاه ترجمه واژه پورتال به فارسی است که به نظرم ترجمه خوبی هم هست)، دریچه واسطی است که در خود مجموعه وسیعی از خدمات و سیستم ها را جمع کرده و امکان استفاده کاربران از سیستم های مختلف را در یک فضا فراهم می آورد. به طور طبیعی پورتال...