سامانه جامع توسعه کسب و کار

سامانه جامع کسب و کار امکانات ذیل را در اختیار کاربران خود قرار می دهد :

  • امکان ثبت و مدیریت تغییرات سازمان ها
  • امکان ثبت و مدیریت طرح ها و پروژه ها
  • امکان ثبت مدیریت اشخاص حقیقی مرتبط
  • امکان ثبت و مدیریت اقدامات صورت گرفته
  • امکان ثبت و مدیریت مناقصه ها
  • امکان احرار هویت سازمانی(اتصال به LDAP)
  • دارای سیستم مدیریت نقش ها

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.