نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان

نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان

نرم افزار خدمات رفاهی کارکنان امکاناتی به طور کلی امکاناتی همچون مدیریت امور مهمانسراها ، امور بلیط ، آژانس ، رزرو غذا و … را در اختیار کارکنان سازمان جهت سهولت و یکپارچه سازی انجام می دهد.به فراخور نیاز سازمان فرآیند هایی در این پروژه پیاده سازی شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.